Free Throw, via Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(basketball)#/media/File:Free_throw.jpg, CC2.5